Oprichting

In het begin van de jaren vijftig wilde men in IJzerlo een eigen muziekvereniging oprichten.Crescvroeger Men vond het te gek voor woorden dat Psalm 150 uit Dinxperlo voor de muziek moest zorgen tijdens het schoolfeest. Er werd een comité samengesteld om te bekijken of het mogelijk was om een muziekvereniging in de buurtschap op te richten. Er kwam een aanbieding binnen van de firma van der Glas uit Heerenveen; men kon voor f 1580,- in het bezit komen van 26 fanfare-instrumenten. Er werd besloten om een rondgang te houden door IJzerlo en omgeving om het geld in te zamelen. Hierbij werd gul gegeven. Er meldden zich 32 leden, de dirigent werd Jan Hofs uit Dinxperlo en de contributie was een kwartje per week. Op 17 november 1951 was muziekvereniging Crescendo in IJzerlo een feit!


Tegenwoordig heeft Crescendo in totaal ongeveer 90 leden, wat een bijzonder groot aantal te noemen is, aangezien IJzerlo een kleine buurtschap is in de gemeente Aalten.

Een greep uit de geschiedenis

Op 27 mei 1954 gaat Crescendo voor het eerst naar een concours en behaalt tot ieders verassing een eerste prijs! Op het concours in 1959 behaalde Crescendo een tweede prijs doordat er muziekstukken weggeblazen werden door de wind.

In 1958 houdt Crescendo haar eerste papieractie. De opbrengst was maar liefst f 359,13. Door dit resultaat werd besloten om hier een traditie van te maken. Jammer genoeg zijn de opbrengsten later wel eens wat slechter geweest!

1n 1968 worden alle instrumenten grondig onder handen genomen. 23 instrumenten worden gerepareerd en omgebouwd naar een lage stemming. Verder werden er 12 nieuwe instrumenten gekocht. Om dit te bekostigen werd er een financiële rondgang gehouden in IJzerlo.

Crescendo In 1970 werd het eerste 'uniform', dat bestond uit een pet, vervangen door een eenvoudig donkerblauw kostuum dat trots werd gepresenteerd op het eerste schoolfeest. Toch wilde men een echt uniform. Dankzij de gulheid van de inwoners van IJzerlo kon tijdens het jubileumconcert in 1976 het uniform gepresenteerd worden. Crescendo kwam na de pauze trots binnen met schitterende nieuwe uniformen.

In 1973 ontving Crescendo het droevige bericht dat de dirigent Jan Hofs in het ziekenhuis was opgenomen en nog diezelfde dag was overleden. Dit was een grote slag voor de vereniging en het buurtschap. De heer Wim Kempers werd bereid gevonden om vanaf 3 mei het werk van de heer Hofs voort te zetten.


Crescvroeger2In 1991 bestond Crescendo 40 jaar. Wederom een mooie gelegenheid voor een nieuw uniform. Ditmaal werd er maarliefst f 40.069,86 opgehaald bij een rondgang door IJzerlo. Het werd een donkerrood jasje op een grijze broek of broekrok. Hiermee kon Crescendo weer heel wat jaren vooruit. Ter gelegenheid van dit jubileum werd er ook een solistenconcours georganiseerd in IJzerlo. Hiervoor konden muzikanten zich opgeven en individueel laten horen wat ze konden.

In 1997 ging Crescendo voor het eerst naar Eisenach in Duitsland. 2 dagen werden er gemusiceerd. Dit was een groot succes en in 2003 ging men opnieuw met het fanfareorkest naar Eisenach om medewerking te verlenen aan de 'Kirchentag'. Overdag werd er gemusiceerd, 's avonds gezellig wat gedronken in het hotel en 's morgens medewerking verleend aan een kerkdienst.

2001 was wederom een jubileumjaar voor Crescendo. Het 50-jarig bestaan werd groots gevierd met een dankdienst, receptie en een geweldig jubileumconcert in de hal van eveneens jubilerende Hoopman. Hierbij werd medewerking verleend door de band R U Ready!?, het koor Multiple Voice en sopraan Henriette van Lith.

In 2002 werd dirigent Wim Kempers ernstig ziek. Er werd op zoek gegaan naar een tijdelijke vervanger. René Lammers nam deze taak op zich. In 2003 trof ons het droevige bericht dat Wim Kempers was overleden. Dit was een grote klap voor Crescendo en voor de gehele buurtschap. René Lammers bleef als dirigent.
Crescvroeger3
Op 11 november 2005 gaf Crescendo een concert met alleen maar werken van de bekende Nederlandse componist Jacob de Haan. Het hoogtepunt was dat Jacob de Haan er zelf bij was en het dirigeren afwisselde met René Lammers.

Tijdens het voorjaarsconcert in 2006 werd weer een nieuw uniform gepresenteerd. Het uniform bleef rood, 'maar dan anders'. Alle muzikanten waren het ermee eens dat rood de kleur van Crescendo moest blijven. Na de pauze kwamen de muzikanten binnen in een rood jasje met een donkerblauwe broek en bijbehorende hoed of pet.